آزمایشات

نام روش اندازه گیری
Immunoflurescence
نام های مشابه
کالاآزار آنتي بادي
نوع نمونه
Serum 
حجم نمونه
0.5
پایداری در دمای اتاق * ( 18-25 درجه سانتیگراد )
-20
پایداری در دمای یخچال * ( 2-8 درجه سانتیگراد )
زنجیره سرد
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
1m
تماس با ما
ساعات کاری
شبکه های اجتماعی