آزمایشات

نام روش اندازه گیری
Chromatography
نام های مشابه
وي ام آ
نوع نمونه
24h-Urine
حجم نمونه
+10 ml Acetic acid (pure)
پایداری در دمای اتاق * ( 18-25 درجه سانتیگراد )
2-8'
پایداری در دمای یخچال * ( 2-8 درجه سانتیگراد )
زنجيره سرد
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
5day
تماس با ما
ساعات کاری
شبکه های اجتماعی