بخش های آزمایشگاه

تشخیص طبی و بالینی(سرولوژی و ایمونولوژی)

تاریخ انتشار : ١٣٩٩/٠٩/١٨

نوع بخش :

سرولوژی و ایمونولوژی

تشخیص طبی و بالینی(سرولوژی  و ایمونولوژی)

 
تماس با ما
ساعات کاری
شبکه های اجتماعی