آزمایشگاه پاتوبیولوژی نیلو


...لطفاً منتظر بمانید
 • نمونه گیری در منزل
  نمونه گیری در منزل

بخش های آزمایشگاه

 • بخش سیتوژنتیک مولکولی
 • بخش مولکولی
 • بخش سیتوژنتیک
 • مشاوره ژنتیک و بالینی
 • آزمایشات غربالگری جنین در دوران بارداری
 • تشخیص طبی و بالینی(میکروبیولوژی پزشکی )
 • تشخیص طبی و بالینی(سرولوژی و ایمونولوژی)
 • تشخیص طبی و بالینی(هماتولوژی)
 • تشخیص طبی و بالینی(هورمون شناسی)
 • تشخیص طبی و بالینی(بیوشیمی)
 • پاتولوژی و مولکولار پاتولوژی

سازمان های طرف قرارداد

خدمات درمانیسازمان خدمات درمانیبیمه کمک رسان ایرانبیمه ایرانبیمه دیبیمه تجارت نوبیمه سامانبیمه کارآفرینبیمه رازیبیمه سرمدبیمه تعاونبیمه ملتبیمه ما


تماس با ما

آدرس: 

شیراز-خیابان زند-ابتدای خیابان هفت تیر-آزمایشگاه نیلو

تلفن:

 07191011155